ngobadung

2 tháng 5, 2017

LỚP HỌC CỦA VOỌC

LỚP HỌC CỦA VOỌC -

           Red douc langur's class
  Voọc thấy rằng cần phải học để thích ứng với sự biến đổi môi trường sống sắp đến.
  Lớp học bao giờ cũng có thầy, có trò. - Thầy vẫn ra thầy và trò cũng ra trò nhưng do hoàn cảnh sống còn tạm bợ nên trường lớp còn đơn sơ.(ảnh 1)


*Thầy dạy tận tình, trò chăm chú lắng nghe. - (ảnh 2)
Thầy : Kiểm tra bài cũ -Trò: Đọc thuộc lòng "Sông núi nước Nam, vua Nam ở..." 

Thầy không nói "lấy học trò làm trung tâm" nhưng phong cách của thầy là "Luôn lắng nghe và luôn thấu hiểu!" (ảnh 4)
 

*Cũng giống như bao học trò khác, học trò voọc đôi lúc cũng gây gổ, đánh nhau! (ảnh 5).              
 
* Dạy Không "nhồi nhét"- học không áp lực - học được một chút là các trò được vui chơi thoả thích. Được đem những điều mới học áp dụng liền trong thực tế. (ảnh 6)

                                     Ngô Bá Dũng
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét