ngobadung

3 tháng 4, 2017

Diệt chim sẻ ở Trung Quốc

       
        Từ 1958 -1962 Ở Trung Quốc đã mở ra chiến dịch diệt chim se sẻ do Chủ tịch Mao phát động.
       Theo Trung Quốc chim sẻ là một trong 4 con vật phải bị tiêu diệt vì tội phá hoại mùa màng sau chuột.
      Kết quả năm thứ 2 sau chiến dịch, sản lượng lúa gạo có tăng lên nhưng đến năm thứ 3 đã xãy ra mất mùa lớn, dẫn đến đói kém do nạn phá hoại của châu chấu, cào cào.
      Lý do chim sẻ là thiên địch của châu chấu. Mà diệt chim sẻ thì châu chấu có cơ hội phát triển mạnh.
      Đến đầu năm 1962 TQ lại kêu gọi thôi đừng diệt chim se sẻ nữa!
                                      ngobadung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét