ngobadung

26 tháng 6, 2011

Cô lái đò và Thiền sư

 Thiền    -  ảnh ngobadung
Cô lái đò và Thiền sư
Cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người.
Sau hết đến nhà sư.
Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà Sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
- Vì Thầy nhìn em…
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo:
- Lần nầy Thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Lần khác nhà sư lại qua sông.
Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần.
Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp:
- Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông.
Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò…
Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần nầy phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp:
- Em xin đưa Thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi:
- Vì sao vậy?
Cô lái cười đáp:
- Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa…
Do vậy em xin đưa Thầy qua sông mà thôi... 
                               Theo Vườn Thiền
   
                                                               Theo  buddhismtoday.com
   
*  Cô lái đò đòi công gấp đôi khi thiền sư nhìn cô, lần khác cô đòi gấp ba khi thiền sư lén nhìn cô qua sự phản chiếu của làn nước (không nhìn mà lại nhìn), lần sau nữa cô đòi gấp năm khi nhà sư nhắm mắt thiền định ( giả thiền) và lần thứ tư nàng lễ phép không nhận tiền vì   "Thầy nhìn em mà không còn nghĩ tới em nữa…" (đích thực là Thiền) . 
   Theo đạo Phật, Thiền là đạt đến trình độ tập trung và sâu lắng của tâm thức, những người đạt ngưỡng của Thiền có nghĩa họ luôn giữ tâm luôn trong sáng, tỉnh táo, tập trung. Trao dồi tấm lòng nhân đạo. Tự biết mình là ai, ở đâu.
     * ngobadung