ngobadung

10 tháng 11, 2010

Xem bức ảnh xưa, nhớ bài thơ cổ!

Ải Vân quan- Ảnh xưa (ngobadung sưu tầm)

TÀN TỐT
"Loạn thi, tùng ý bạt thân toàn
Nhất lĩnh đơn y, chiến huyết ban
Ỷ tượng độc cô sơn tửu điếm
Tự ngôn sinh nhập Ải Vân Quan"
Tác giả:TÙNG THIỆN VƯƠNG Miên Thẩm -


 Tàn binh
"  Tàn cơn chinh chiến tìm về
Mong manh áo trận máu đào thấm khô
 Gậy chống lê thân tìm tửu quán
   Nhủ thầm còn sống đăng đồn Ải Vân"
                              Ngô Bá Dũng (dịch)

NGƯỜI LÍNH THẤT TRẬN
"Sa trường, bờ bụi lết về,
Tả tơi áo chiến, máu me lạnh dồn.
Tìm mua rượu quán đầu non,
Sống thề quyết lại nhập đồn Hải Vân."
              Nguyễn Tấn Hưng (dịch)
                                        
                        Tàn Binh:
            Lê chiếc thân tàn vượt đèo cao.
            Một mảnh chiến y thắm máu đào.
      Chống gậy cô đơn bên quán núi.
     Thầm hẹn ngày về Hải Vân Quan.
                                                                    Phạm Vũ Bằng (dịch)

Thành Điện Hải bốc cháy trong cơn giao chiến năm 1859- Tranh vẽ trên Lombart -
 Ngô Bá Dũng sưu tầm.

ngobadung II's Gallery

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét